novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
konsorcium
základní rysy

Základní rysy

Práce na projektu byly rozdělen do čtyř fází:

  • Analýza a rozbor obchodních vztahů na úrovni obchodník – obchodník, obchodník – zákazník
  • Definice a tvorba komplexního modelu popisujícího obchodní vztahy na různých úrovních
  • Definování jednotlivých funkčních modulů na základě vytvořeného modelu a jejich technická specifikace
  • Vývoj modulů systému a jeho nasazení v rámci pilotního projektu
Oproti současnému pojetí elektronického obchodování (firemní WWW prezentace, internetové prodejny apod.) se systém District výrazně liší především svým komplexním pojetím celé problematiky, které zahrnuje v daleko větší míře i nepřímé prvky obchodního řetězce (dopravce, vnitřní a vnější logistiku, veřejnou dopravní síť, peněžní instituce apod.) a tím vytváří podmínky pro rozvoj elektronického obchodování v pravém slova smyslu. Kromě toho však projekt přinesl i řadu inovativních technologií.

pokročilé profilování uživatelů

Kromě zjišťování informací o preferencích uživatelů způsobem, který nenarušuje jejich soukromí, umožňuje systém vzájemný kontakt mezi zákazníkem a dodavatelem. Takto získaná zpětná vazba může být s úspěchem využita na zvýšení kvality služeb poskytovaných zákazníkovi nebo pro vytváření programů, jejichž cílem je udržet (případně získat) stálé zákazníky.

řízení poptávky

Tato nová technologie, původně využívaná při řízení telekomunikačních a dopravních sítí, umožňuje rovnoměrněji rozprostřít poptávku zákazníků v určitém časovém intervalu. V praxi to znamená možnost snížení firemních kapacit, a tím i provozních nákladů, které bývají využívány jen během období několika nákupních špiček v průběhu týdne či měsíce. Projekt přinesl kromě technologie samotné i nástroje pro analýzu poměru vynaložených prostředků a výsledného zisku

správa nákupních skupin

Prostředky pro vytváření a řízení tzv. „nákupních skupin“, slouží k posílení pozice menších odběratelů na trhu. Spojením svých nákupní sil dosáhnou lepší podmínky při odběru zboží od svých velkododavatelů.

doručování zboží

Tím, že byl systém District koncipován jako komplexní a vzájemně provázaný modulární systém pro podporu elektronického obchodování, umožňuje, aby jeho výstupy byly využity i v jiných službách. Příkladem může být služba "doručování zboží až do domu", která je sice pro zákazníky zajímavá, ale vzhledem k vyšší finanční náročnosti není příliš rozšířena. Výše zmiňované technologie mohou pomoci optimalizovat trasy dopravce, časové rozvržení zásilek a v celkovém efektu vést i ke snížení cen za tuto velmi atraktivní službu

dopravní informace

V systému District jsou zakomponovány také prvky, které umožní integrovat informace v reálném čase poskytované dalšími účastněnými stranami. Jedná se např. o plánovače tras a jízdní řády hromadné dopravy, které umoźní zájemcům vykonat osobní návštěvu v obchodě apod.
česky česky
english english