novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis


úvod
ukázky
podmínky
žádost o zkušební rozpis


V souvislosti s pandemií koronaviru nabízíme všem zdravotnickým zařízením a organizacím záchranného systému vypracování rozpisů služeb do konce roku 2020 zcela zdarma. Více informací naleznete zde

.
Žádost o zaslání zkušebního rozpisu služeb

Vážení zákazníci,

líbí se Vám elektronické generování rozpisů, ale nevíte zda je pro vaše pracoviště vhodné? Proč tedy nespojíte příjemné s užitečným a nevyzkoušíte si jaké to je, když za vás tuto zdlouhavou a nevděčnou práci udělá počítač? Nic vás to nebude stát, jen těch pár minut spojených s vyplněním tohoto dotazníku.

Pokud si nebudete vědět s vyplněním dotazníku rady, kontaktujte nás na telefonním čísle
566 551 011, či na adrese info@ctlabs.cz.


 1. Celkový počet pracovníků v rozpise. Jedná se o všechny pracovníky, kteří budou v rozpise zobrazeni:   
 2. Máte směny, ve kterých musí být vždy pracovníci s určitou kvalifikací? Například v denní směně musí být vždy alespoň jedna zdravotní sestra? Pak vyplňte následující tabulku kategorií pracovníků. Mohou zde být i pracovníci se zvláštní pracovní náplní, např. uklízečky, staniční sestra apod., které však chcete mít v rozpise.
  Název kategorie Celkový počet pracovníků této kategorie na pracovišti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 1. Směny a jejich parametry. Další tabulka slouží k popisu směn, do kterých rozepisujete pracovníky. Tabulku plňte podle následujícího návodu:
  Název název směny. Například Ranní
  Zkratka zkratka, kterou používáte pro znázornění směny v rozpise služeb. Zkratka může mít maximálně 2 znaky (malá a velká písmena a číslice). Například Ranní směna bude mít zkratku R.
  Od, Do začátek a konec směny ve tvaru hh:mm. Například ranní směna začínající v šest hodin ráno a končící o půl třetí odpoledne bude vyjádřena formou 6:00 a 14:30. Noční směna od 18 hodin do 6 hodin následujícího dne má začátek v 18:00 a konec v 6:00.
  Hodiny počet odpracovaných hodin. Začátek a konec směny zpravidla neodpovídá počtu odpracovaných hodin. Zde proto zadejte počet odpracovaných hodin, který se pracovníkovi započítává do mezd.
  Dny udělejte křížek u dnů, kdy se má směna naplnit pracovníky. Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne (jsou dny v týdnu), No (normální dny), Sv (svátky). No zaškrtněte, když směna probíhá v normální den. Sv zaškrtněte, když směna probíhá ve státem uznaném svátku. Například směna, která probíhá každý čtvrtek a neděli bez ohledu jestli je svátek či nikoliv má zaškrtnuta pole Čt, Ne, No a Sv. Směna, která probíhá pouze v pátek když není svátek má zaškrtnuta pole a No.
  Počet pracovníků do těchto polí zapište počet pracovníků, kteří musí být do směny přiděleni. Do pole C vepište celkový počet pracovníků ve směně. Pokud používáte kategorie napište pod čísla jednotlivých kategorií (1,2,3,4,5,6) počty pracovníků, kteří musí být za danou kategorii ve směně přítomni. Čísla mají následující význam:
  Nevyplněno pracovníci této kategorie mohou být do směny přiřazeni podle potřeby
  0 pracovníci této kategorie nesmějí být do směny přiřazeni
  1, 2, ... pracovníci této kategorie musejí být do směny přiřazeni minimálně v tomto počtu. V případě potřeby může být ve směně i více pracovníků z této kategorie.
  Příklad: Směna noční, začátek 18:00, konec druhý den 6:45, každý den včetně svátků. Celkem 4 pracovníci z toho 1 zdrav. sestra (kategorie 1). Na pracovišti jsou ještě dvě uklízečky, které do směny nemohou (kategorie 2). Tomuto příkladu odpovídá předem vyplněný ilustrační řádek tabulky.
Název Zkratka Od Do Hodiny Dny Počet pracovníků
Po Út St Čt So Ne No Sv C 1 2 3 4 5 6
Noční N 18:00 6:45 12 X X X X X X X X X 4 1 0        
 1. Pokud máte další požadavky na vygenerovaný rozpis (např. stejný počet určitých směn pro všechny pracovníky, max. počet směn za sebou, omezení počtu odpracovaných hodin u některých pracovníků atd., uveďte je do poznámek a nebo konzultujte přímo s naším pracovníkem.

  Poznámka:
NEZAPOMEŇTE vyplnit vaše kontaktní údaje. Bez nich vám rozpis nemůžeme vygenerovat! Pole označená symbolem * jsou povinná a musí být vyplněna.
(Veškeré osobní údaje slouží jen pro vnitřní potřebu společnosti CTlabs spol. s r.o.)

Jméno: *
E-mail: *
Telefon:

Organizace: *
Oddělení:
Ulice:
PSČ:
Město:
 Zasílat informace o novinkách týkajících se programu Rozpis