novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
model
anatomie
zpracování dat
monitorování systému
bezpečnost
rizika
reference
systémové požadavky

Anatomie systému

Z obrázku 1 je vidět, že topologie systému Přenos je ve tvaru hvězdy. Ústředním bodem je server. Server čeká na žádost o spojení od klienta. V okamžiku spojení proběhne proces autentizace klienta a serveru, během kterého se ověří právoplatnost klienta ke komunikaci a také server prokáže klientovi svou důvěryhodnost. Po úspěšném ověření obou stran se vytvoří bezpečný komunikační kanál, uvnitř kterého se přenáší data.

Vzhledem ke zjednodušení obsluhy systému a pro možnost automatizace komunikačního procesu se data přenášejí dávkovým způsobem, tzv. off-line. To znamená, že data se před vlastní komunikací připraví v "Odesílací schránce" (adresáři), ze které jsou po navázání spojení automaticky odeslána do "Přijímací schránky" (adresáře) protistrany. Po úspěšném odeslání/příjmu všech dat se spojení automaticky ukončí. Činnost komunikační části systému včetně možnosti zpracování dat ukazuje následující obrázek.


Obrázek 2 - Komunikační proces v systému Přenos
                        (pro větší náhled klepněte na obrázek)

česky česky
english english