novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
model
anatomie
zpracování dat
monitorování systému
bezpečnost
rizika
reference
systémové požadavky

Bezpečnostní funkce

Systém Přenos zajišťuje následující bezpečnostní funkce:

  • Bezpečná autentizace (prokázání totožnosti) klienta. Systém bezpečně identifikuje a autentizuje klienta pomocí jeho veřejného klíče. Autentizací je zajištěno to, že připojit na server se může jen klient, který vlastní soukromý klíč a nikdo jiný.

  • Bezpečné utajení (důvěrnosti) přenášených dat. Utajení je dosaženo pomocí šifrování zpráv. Mechanismus utajení zajišťuje, že žádná třetí osoba nemá možnost přístupu k informacím, přenášeným mezi serverem a klientem.

  • Zajištění integrity (celistvosti) přenášených dat. Mechanismus zajištění integrity zaručuje, že informace přenášené mezi serverem a klientem nemohou být změněny ani podvrženy případným útočníkem.

  • Elektronický podpis důležitých dokladů. Tento mechanismus dovoluje odesílateli zprávy (v našem případě klient) "podepsat" zprávu elektronickým podpisem tak, že příjemce zprávy (v našem případě server) může jednoznačně prokázat, že zprávu odeslal a podepsal právě tento klient. Mechanismus elektronického podpisu také jednoznačně určí, zda zpráva byla odeslána skutečně klientem a nikoli případným útočníkem.
česky česky
english english