novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
model
anatomie
zpracování dat
monitorování systému
bezpečnost
rizika
reference
systémové požadavky

Analýza rizik systému Přenos

Při analýze rizik budeme předpokládat, že v okolí systému se vyskytují subjekty dle následujícího obrázku:

V tomto obrázku vystupují tři subjekty: klient, server a útočník. Hrozby, které systému hrozí jsou následující:

  1. Útočník, který má přístup k počítači klienta, se vydává za klienta.
  2. Útočník, který má přístup k přenosovému médiu (telefonní linka nebo veřejná datová síť), odposlouchává důvěrné informace.
  3. Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, modifikuje přenášené zprávy, nebo vkládá do komunikace falešné příkazy.
Všem výše zmíněným hrozbám je třeba v systému bezpodmínečně zabránit. V následující tabulce je přehled těchto hrozeb a bezpečnostní funkce, které jim zabraňují.

Hrozba Bezpečnostní funkce, která hrozbě zabrání
Útočník, který má přístup k počítači klienta, se vydává za klienta. autentizace
Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, odposlouchává důvěrné informace. utajení (důvěrnost)
Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, modifikuje přenášené zprávy, nebo vkládá do komunikace falešné příkazy. autentizace
integrita
česky česky
english english