novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
vlastnosti
ukázky
žádost o zkušební rozpis


Rozpis

Program Rozpis slouží ke generování rozpisů směn pracovníků na pracovištích s nepřetržitým provozem nebo s provozem ve směnách

Pro koho?
Program je určen pro malé a střední kolektivy všude tam, kde se pracuje na směny, o víkendech a ve svátcích. Jedná se například o lékaře a zdravotní sestry v nemocnicích, léčebnách či jiných zdravotních zařízeních, pracovníky restauračních a ubytovacích zařízení, kolektivy benzinových čerpacích stanic, bezpečnostních agentur, supermarketů a podobně.

Proč?
Každý, kdo byl postaven před úkol rozdělovat pracovníky do směn, ví, že se nejedná o jednoduchou činnost. Je třeba být spravedlivý a přidělovat směny každému stejným dílem. Současně by se však měl brát ohled na rozpisy směn za předchozí období, různá omezení týkající se maximálního počtu odpracovaných hodin, směn a podobně. A co teprve za situace, kdy někdo onemocní, vybírá si dovolenou či prostě pouze nechce v daný den konkrétní směnu přidělit.

Obecně se dá říci, že se jedná o velmi nevděčnou činnost. Buďto se provádí pečlivě a s ohledem na všechny výše uvedené aspekty, ale za cenu ztráty spousty času (většinou mimo normální pracovní dobu) a energie a nebo se odbude rychle a bez rozmyslu. Tím však trpí mezilidské vztahy, nálada v kolektivu a potažmo i jeho pracovní výsledky.

Nyní existuje ještě třetí možnost: rozpis pracovníků generovaný programem Rozpis. Tento nástroj kombinuje přednosti obou předchozích přístupů. Generuje rozpis směn během několika sekund, přičemž bere zřetel na množství hodin, směn, víkendů a svátků, které každý pracovník během předchozího období odpracoval. Umožňuje nastavit typy směn a způsob generování rozpisu tak, aby výsledky vyhovovaly vašim požadavkům a zvyklostem. Samozřejmostí je možnost zobrazení a tisku všech tabulek a sestav, které program Rozpis generuje. Program se jednoduše obsluhuje a má přehledné a přítulné uživatelské rozhraní.