novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

vlastnosti
ukázky

Výkaz pracovníka
Nová sestava Výkaz pracovníka zobrazuje podrobný měsíční výpis rozpisu směn pro jednotlivého pracovníka. Sestava v sobě kombinuje denní zobrazení směn v plánu a rozpise spolu s podrobnými kalkulacemi odpracovaných hodin, víkendů a svátků ve formě přehledné výkazové tabulky.


Části sestavy
Záhlaví obsahuje název a časové období sestavy, jméno a kategorii pracovníka, informace o pracovním úvazku a vstupním stavu hodinového konta a volitelně také doplňkové informace z tabulky pracovníků.
Tělo sestavy tvoří tabulka s výpisem směn v plánu a rozpisu pro každý den v měsíci. Dále jsou zobrazeny informace týkající se rozpisu – začátek, konec a délka směny. Zbylé sloupce obsahují odpovídající počet hodin, pokud se jedná o směnu víkendovou, sváteční nebo o dovolenou či nemoc. Tabulka může dále obsahovat jeden až tři volitelné sloupce pro ruční záznamy. Pole určené pro poznámky může být ponecháno prázdné k ručnímu vyplnění a nebo jej lze využít k zobrazení automaticky generované poznámky s doplňujícími údaji. Na konci tabulky jsou uvedeny hodinové součty pro jednotlivé sloupce a informace o převodu hodin do následujícího měsíce.Zápatí sestavy může obsahovat až tři volitelná pole, jejichž obsah lze definovat. Pod čarou na konci sestavy je uvedeno datum a čas tisku sestavy.Možnosti přizpůsobení

K dispozici je mnoho možností uživatelského přizpůsobení vzhledu sestavy. Výběr různých voleb se provádí na záložce Výkaz v dialogovém okně Nastavení, které je přístupné z nabídky Program/Nastavení.

Již tradičně lze barevně odlišit řádky s víkendy/svátky a zobrazit/skrýt zkratky dnů v týdnu. Mezi další možnosti patří volba uživatelského názvu sestavy, volitelné zobrazení poznámky z tabulky pracovníků v záhlaví sestavy nebo generování automatických komentářů v případě netypických situací zobrazených v sestavě (zápočet hodin z předchozího dne, nástup zaměstnance do pracovního poměru apod.)

V případě potřeby lze tabulku v těle sestavy rozšířit o maximálně tři sloupce s uživatelem definovaným názvem. Tyto sloupce je možné využít k ručním záznamům ve vytištěné sestavě. Na konci sestavy lze vytisknout maximálně tři doplňková pole, opět s možností nastavení jejich názvu. Těmito poli můžete například označit místo pro umístnění podpisu či razítka.