novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

vlastnosti
ukázky

Generování plánu
Použití plánu služeb je v programu rozpis velmi jednoduché.
Generování plánu lze nastavit tak, aby probíhalo automaticky pro interval 1 až 12 měsíců za sebou. K dispozici je možnost volby relativního časového intervalu, jehož počátek je dán aktuálně zobrazeným měsícem plánu, nebo fixním obdobím, pro které se plán generuje bez ohledu na zobrazený měsíc.Během automatického generování program sleduje stejnoměrné rozdělení směn, hodin, víkendů atd. a to za celé generované období.

Měsíční plán lze stiskem jednoho tlačítka přenést z editoru Plánu do editoru Rozpisu a použít jej jako výchozí šablonu pro následné zpracování skutečného rozpisu služeb na pracovišti.

Plán pro zvolené období lze ukládat, díky čemuž je možné mít při jeho vytváření několik pracovních verzí.


Dovolená
Dovolená a pracovní neschopnost je plně integrována do systému a parametry těchto směn lze definovat jak společně tak individuálně pro jednotlivé kategorie pracovníků.


Dovolenou/PN lze počítat podle starého modelu, kdy se počet hodin stanovuje na základě typu a počtu obsazených dnů.


Dovolenou/PN lze počítat podle nového modelu, kdy se počet hodin stanovuje podle naplánovaných směn připadajících na dny obsazené dovolenou/PN.


Způsob výpočtu hodin lze jednoduše změnit v konfigurační části programu

Kromě standardního zadávání dovolené na záložce Dovolená v sekci Databáze, lze nyní zadávat dovolenou i přímo v editoru rozpisů

Nové funkce editoru rozpisů
Při zadávání dovolené v editoru rozpisů se kontroluje (v případě, že je kontrola povolena) správnost nástupu na dovolenou vůči naplánovaným směnám v plánu.


Při ručním zadávání směn se kontroluje, zda se počátek/konec směny nekříží s již existující směnou v rozpise a zda je mezi počátkem/koncem následující/předchozí směny dostatek hodin volna.

Nová sestava pro porovnání plánu/rozpisu
V jedné sestavě je přehledně zobrazen plán/rozpis pracovníka včetně stavu hodinového konta a počtu odpracovaných dnů. Porovnání lze také vytisknout pouze s plánem a místo pro směny v rozpise ponechat prázdné pro ruční dopisování.


Také u této sestavy je mnoho možností, jak vzhled sestavy přizpůsobit požadavkům uživatele.Zúčtovací období a nástupní informace
Periodu zúčtovacího období lze nastavit na měsíce nebo na týdny


U každého pracovníka lze individuálně zvolit datum nástupu a výchozí stav jeho hodinového konta. Toto nastavení se pak promítne do všech výpočtů a statistik v rámci aktuálního zúčtovacího období.