novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

vlastnosti
ukázky

Novinky v programu Rozpis 1.2 Profi, build 30
 • Sestavy
  • sestava Výkaz pracovníka obsahuje nově pole s automatickým výpočtem nočních příplatkových hodin
  • u sestav Plán, Rozpis a Porovnání lze vypnout stránkování mezi jednotlivými tisknutými měsíci
 • Editor rozpisů
  • v editoru Plánu/Rozpisu lze hromadně mazat zvolený typ směn
  • při načítání pracovního rozpisu v editoru Plánu/Rozpisu se načítají jen záznamy pracovníků ve zvoleném filtru
  • při kopírování směn z Plánu do Rozpisu se kopírují jen záznamy pracovníků ve zvoleném filtru
 • Ostatní
  • přidána možnost započítávat sváteční směnu připadající na So nebo Ne i do víkendových hodin
  • v dialogu Nastavení byly přidány volby pro výpočet nočního příplatku a výpočet přestávky ve směně
 • Oprava chyb
  • Generátor (1.3.0.40)
   - oprava chyby, kdy byly pracovníkovi generovány směny i v případě pracovní neschopnosti
   - oprava chyby, kdy nebyly hlášeny všechny směny, u kterých se nepodařilo obsadit všechny pracovní pozice
Novinky v programu Rozpis 1.2 Profi, build 28
 • Sestavy (více...)
  • nová sestava Výkaz pracovníka, která poskytuje podrobný měsíční přehled o směnách/hodinách přidělených pracovníkovi.
 • Ostatní
  • optimalizace rychlosti programu, která se projeví zrychlením zobrazení sestav Tabulkový přehled směn, Souhrn směn a hodin a Vyúčtování hodin a zrychlením veškerých dalších operací s hodinovými kalkulacemi.
  • přidána samostatná volba filtru pro hromadný export/tisk sestav v dialogu Nastavení
 • Oprava chyb
  • Generátor (1.3.0.38)
   - oprava chyby generátoru při práci s vícenásobnými vzory vysoké priority
   - oprava chyby generátoru v nastavení počtu vyžadovaných pracovníků
   - oprava chyby generátoru při vyhledávání konkurujících si směn
   - oprava chyby generátoru při alokování paměti v modulu vzorů
   - oprava chyby generátoru v přidělování vynucených směn v modulu vzorů
   - oprava chyby generátoru u pravidla "Maximální počet směn za období"
   - oprava chyby při aplikování vzorů se směnou typu volno na začátku vzoru
  • Ostatní
   - oprava chyby, kdy se datum nástupu pracovníka do zaměstnání ignorovalo, pokud připadlo na první den zúčtovacího období
   - oprava chyby, která se projevila, pokud se nastavil jiný formát data ve Windows než d.m.yyyy
   - oprava chyby způsobující, že při zrušení volby Zahrnout PN do výpočtu odpracovaných hodin se započítávání pracovní neschopnosti nevypnulo
   - oprava chyby, při které docházelo k nesprávnému zobrazení počátku aktuálního zúčtovacího období v dialogu Nastavení na záložce Výpočty
Novinky v programu Rozpis 1.2 Profi, build 22
 • Plán (více...)
  • Podpora automatické/ruční tvorby plánu pro libovolné období
  • K dispozici je standardní editor pro ruční úpravy plánu a také možnost ukládání rozpracovaného plánu
 • Dovolená/pracovní neschopnost (více...)
  • Implementována systémová podpora pro dovolenou / pracovní neschopnost
  • Výpočty dovolené a pracovní neschopnosti na základě naplánovaných směn nebo obsazených dnů
 • Editor rozpisů (více...)
  • Možnost zadávání dovolené a pracovní neschopnosti přímo v editoru rozpisů
  • Kontrola správnosti zadávání dovolené
  • Kontroly správnosti zadávání směn při ruční editaci rozpisů
 • Sestavy (více...)
  • Porovnání plán / rozpis
  • Seznam zaměstnanců
  • Seznam směn
 • Ostatní (více...)
  • Zúčtovací období dělené na měsíce nebo týdny
  • Možnost zadání doby nástupu a výchozího stavu hodinového konta pracovníka
  • Velkých změn doznala konfigurační sekce programu
  • Možnost spuštění pod Windows 7 / Vista
  • Mnoho dalších vylepšení a oprav
Novinky v programu Rozpis 1.1 Profi, build 21
 • Uživatelské rozhraní
  • Možnost změny zkratky pro dovolenou v nastavení programu v sekci Dovolená
  • Nové informační okno s vlastnostmi směny v editoru rozpisů
 • Ostatní
  • Možnost hromadného tisku sestav
  • Možnost hromadného exportu sestav
   Pro hromadný export jsou k dispozici následujícíc formáty:
   - Obyčejný text (TXT)
   - Formátovaný text (RTF)
   - Formát HTML
   - Formát Excel (XLS)
   - Formát snapshot (SNP)
 • Generátor
  • změna ve způsobu generování rozpisu při nedostatku pracovníků
 • Oprava chyb
  • Generátor
   - chyba související se situací, kdy není dostatek pracovníků pro naplnění všech směn v rozpise
  • Ostatní
   - oprava chyby znemožňující spuštění v systému Window Vista
   - oprava resetování data na záložce sestavy
   - oprava způsobu zobrazování převedených hodin v dynamické statistice
   - oprava přepisování záznamů s dovolenou při plnění časového intervalu směnou v editoru rozpisů
   - oprava chyby umožňující vytvořit směnu bez názvu
Novinky v programu Rozpis 1.1 Profi, build 16
 • Nové sestavy
  • Rozpis směn
   Nový typ sestavy pro rozpis směn. Sestavu zobrazíte klepnutím zde.
  • Výkaz hodin
   Přehled odpracovaných hodin za vyrovnávací období. Dělení podle víkendů, svátků, dovolené. Měsíční hodinové konto pracovníka. Sestavu zobrazíte klepnutím zde.
  • Soupis hodin
   Možnost třídit pracovníky podle kategorií v sestavě
 • Rozšířené možnosti hodinových propočtů
  • Zúčtovací období
   Nyní je možné nastavit zúčtovací (vyrovnávací) období, které se promítne do výpočtů převáděných hodin. Převáděné hodiny se počítají průběžně od začátku zúčovacího období. To znamená, že pokud měl pracovník například v lednu +20 h. přesčas a v únoru -5 h., bude mít na začátku března hodinové konto +15 h.
  • Hraniční směny
   Možnost zapnout hodinové výpočty, které berou do úvahy jen hodiny spadající do daného měsíce - např. pro noční z 31.1. na 1.2, která začíná v 19:00 a končí následující den v 7:00 se pro měsíc leden započítává ze směny jen 5 h. a pro měsíc únor 7. h.
  • Normy pro kategorie pracovníků
   Možnost definovat nastavení normy samostatně pro jednotlivé kategorie - nyní lze mít kategorii, která si počítá za jeden odpracovaný den/dovolenou např. 7,5 h. a současně další kategorii, pro kterou se počítá např. 8 hod. Tyto rozdíly jsou následně zohledněny v hodinových výpočtech a v práci generátoru.
 • Uživatelské rozhraní
  • Barevné zvýraznění řádků v editoru rozpisů
   Pro lepší orientaci lze zapnout barevné střídání řádků v editoru rozpisů.
  • Filtry dovolené
   Na záložce dovolená je k dispozici nová možnost filtrovat zobrazenou dovolenou podle roku.
 • Ostatní
  • Rozšířená správa pracovních rozpisů
   Lze ukládat neomezené množství pracovních rozpisů, každý pod vlastním názvem a s komentářem.
 • Generátor
  • Přepracována práce s kategoriemi
  • Vylepšená práce se vzory
  • Vylepšená činnost pravidla sledující stejný počet odpracovaných víkendů
  • Přepracována kombinatorická část generátoru
  • Časové omezení doby pro generování rozpisů
   Nyní lze omezit maximální dobu povolenou pro generování jednoho dne rozpisu. Využití je především v rozpisech, jejichž generování trvá relativně dlouho. Nicméně, časově omezit generování rozpisu je vhodné jen pro "ladění" parametrů generátoru. Pro "ostré" rozpisy se doporučuje ponechat omezení vypnuto, protože při něm může dojít ke snižení kvality vygenerovaného rozpisu.