novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
vlastnosti
ukázky
žádost o zkušební rozpis


Přehled vlastností programů Rozpis

Vlastnost Rozpis
Standard Profi
Databáze pracovníků ano ano
Maximální počet pracovníků v rozpise 15 500
Kategorie pracovníků, možnost definice individuální normy odpracovaných hodin pro každého pracovníka - ano
Možnost výběru směn, do kterých nesmí být pracovník přiřazován - ano
Databáze směn ano ano
Definování skupin směn - ano
Definice vlastních směn na základě různých parametrů (začátek a konec směny, počet hodin ve směně, počet pracovníků ve směně) ano ano
Možnost definovat různé směny pro různé dny v týdnu Částečně ano
Editor pracovních pozic dovoluje naplnit směnu jen pracovníky z určité kategorie nebo jejich kombinacemi - ano
Možnost vytvoření databáze pravidel, podle kterých probíhá generování rozpisu (6/7 Standard/Profi základních typů pravidel s volitelnými parametry a váhou pro každé pravidlo) ano ano
Možnost definovat minimální celistvý úsek volna, který musí mít pracovník během určitého období k dispozici - ano
Možnost vytvoření databáze vzorů k definici posloupnosti směn dodržované při generování. (Profi - vzory lze přiřadit jen některým pracovníkům.) ano ano
Ruční přiřazení směn před i po automatickém generování rozpisu ano ano
Možnost ukládání a načítání rozpracovaných rozpisů směn pro pozdější úpravy ano ano
Blokové operace pro ruční plnění a odstraňování směn - ano
Dynamická statistika pracovníka s pohotovým přehledem odpracovaných hodin, směn, víkendů atd. - ano
Sledování plnění měsíční normy spolu s informacemi o počtech hodin převáděných z minulého a do dalšího měsíce - ano
Databáze dovolených a svátků ano ano
Zobrazení a tisk vygenerovaných měsíčních rozpisů. (Profi - 3 typy zobrazení rozpisu směn.) ano ano
Zobrazení a tisk přehledu dovolených v textové formě. (Profi - v grafické formě.) ano ano
Zobrazení a tisk měsíčního přehledu odpracovaných hodin a směn pro jednotlivé pracovníky i celý kolektiv ano ano
Zobrazení a tisk tabulkového přehledu odpracovaných směn za dané období pro optimalizaci pravidel generátoru ano ano
Možnost časově omezit dobu generování rozpisu - ano
Individuální nastavení normy pro každou kategorii - ano
Hodinové konto a podpora vyrovnávacího období - ano
Možnost přizpůsobení zobrazovaných sestav - ano