novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis


principy
bezpečnost
rizika

Na hlavní stránku bezpečnosti  Analýza rizik systému VPN

Při analýze rizik budeme předpokládat, že v okolí systému VPN se vyskytují subjekty dle následujícího obrázku:


V tomto obrázku vystupují tři subjekty: uživatel, poskytovatel služby a útočník. Hrozby, které systému VPN hrozí jsou následující:
  1. Útočník, který má přístup k počítači uživatele, se za něj vydává.
  2. Útočník, který má přístup k přenosovému médiu (telefonní linka nebo veřejná datová síť VDS), odposlouchává důvěrné informace.
  3. Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, modifikuje přenášené zprávy, nebo vkládá do komunikace falešné příkazy.
  4. Nepoctivý uživatel provede pomocí systému transakci a později popře její provedení.
  5. Nepoctivý zaměstnanec poskytovatele služby zneužije informace, ke kterým má přístup a vydává se za uživatele.
Všem výše zmíněným hrozbám je třeba v systému VPN bezpodmínečně zabránit. V následující tabulce je přehled těchto hrozeb a bezpečnostní funkce, které jim zabraňují.

Hrozba Bezpečnostní funkce, která hrozbě zabrání
Útočník, který má přístup k počítači uživatele se za něj vydává. autentizace
Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, odposlouchává důvěrné informace. utajení
Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, modifikuje přenášené zprávy, nebo vkládá do komunikace falešné příkazy. autentizace
integrita
Nepoctivý uživatel provede pomocí systému transakci a později popře její provedení. elektronický podpis
Nepoctivý zaměstnanec poskytovatele služby zneužije informace, ke kterým má přístup a vydává se za uživatele. autentizace
elektronický podpis