novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

úvod
konsorcium
základní rysy

Úvod

Projekt Districtse realizoval na úrovni 5. rámcového programu mezinárodní spolupráce ve vědě a technologickém vývoji, pořádaného Evropskou Unií v letech 1999 - 2002.

Projekt uspěl ve výběrovém řízení nezávislé odborné komise a získal právo na finanční dotaci z prostředků EU. Samotný fakt, že projekt District byl vybrán v konkurenci několika desítek dalších, svědčí o jeho kvalitách a nepopiratelné hodnotě pro evropské společenství. Záruka kvalitní práce a výsledků je dána také tím, že průběh projektu byl sledován odborníky EU a konsorcium předkládalo pravidelné zprávy o stavu a výsledcích své práce.

Strategickým cílem projektu bylo vyvinout komplexní sadu programových prostředků, které umožní malým a středním firmám podnikajícím v oblasti zpracování, obchodování a distribuce potravin zůstat konkurenceschopnými v rychle nastupující éře elektronického obchodování (E-commerce).

Současně s tím však zůstanou zachovány jejich charakteristické a nenahraditelné vlastnosti a hodnoty, jako jsou např. osobní pozornost a poradenství věnované zákazníkům, vysoká kvalita zboží apod.

česky česky
english english